Kdo

Jsme zkušení lektoři a koučové s pestrým rozsahem přístupů v práci s lidmi. Podle vašich potřeb a stanovených cílů kurzu vybereme společně formu teambuildingu, která vám bude nejvíc vyhovovat.

Martin Holčík

Vedoucí a garant oblasti teambuildingu v Akademii. Ve své praxi lektora se opírá o dlouholetou zkušenost v pozici výkonného ředitele firmy. Specializuje se na analýzy fungování týmů, podporu top manažerů a práci s týmy formou zážitku a týmového koučinku. Za klíčový v práci s týmy považuje moment, kdy si jednotliví jeho členové, často překvapeně a mírně vyděšeně, uvědomí, že jediná cesta ke změně fungování týmu je, když se změní oni sami.

Jitka Kořínková

Koučující učitelka pro kterou je vzdělávání zážitková cesta k objevům a hlubšímu uvědomění. Za sebou má zahraniční zkušenosti s vedením týmových a seberozvojových kurzů v Austrálii, Belgii, Francii a na Novém Zélandu včetně trénování lektorů zážitkového přístupu. Má ráda hravost, tvořivost a zaměření na cíl.

Martina Janků

Lektorka, koučka a terapeutka zaměřená především na rozvoj potenciálu a osobní transformace k vlastní moudrosti. Má dlouholetou zkušenost v individuální práci i vedení skupin, v Evropě i Asii. Její předností je intuice, která ji vede k vnímání omezujících přesvědčení a využití emocí, jakožto lidského esenciálního zdroje. Zároveň ve své práci preferuje jasnost záměru a je náročná ohledně udržení struktury v procesu. Oceňuje lidskost, otevřenost a ochotu sdílet.

Pavel Fiala

Koučitel, lektor, průvodce ve školním týmu v Akademii a zároveň průvodce v programu Zahrada života. Znáte Enneagram? Znáte čínský horoskop? Znáte horoskop? Podle těchto charakteristik je Pavel 7, kůň, blíženec. Miluje pohyb, má rád změny, potřebuje výzvy, proto s nadšením přijal výzvu do tohoto projektu. Jeho práce spojuje koučovací přístup a zážitkovou pedagogiku. Spojení koučovacího přístupu a zážitkové pedagogiky považuje za velmi silné. Jeho filosofií je, že lidé se nejvíce a nejlépe učí prožitkem. Koučování navíc přináší silné otázky, reflexi a zvědomování si prožitého.

Bob Stránský

Designer a dlouholetý vedoucí ateliéru Digitální design na UTB ve Zlíně. Před založením ateliéru se podílel na rozvoji zážitkové pedagogiky jako jedinečné metody umožňující sebepoznání a rozvoj jednotlivců i týmů. Zabývá se nekonečným odhalováním tajemství, za jakých podmínek se z člověka stává tvořivý jedinec naplňující svůj potenciál ve společenství ostatních.

Kdo se postará o váš relax a refresh

Kateřina Schediwá
organizace kurzu
Lenka Jiterská
kuchařka
Monika Flekrová
kuchařka

Kontaktujte nás

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky
projektů vzdělávání firem
tel.: +420 773 562 888
e-mail: schediwa@akademiesro.cz

Přejít nahoru