Jak

Hra je bezpečným prostorem, ve kterém lze věrně zachytit obraz skutečnosti. Nabízí společný prožitek, uvolnění a nadhled, zároveň je cestou k reflexi a novým možnostem, které čekají na objevení.

Jasný cíl

Práce s týmem má cíl, který společně předem upřesníme. Vychází z aktuálních potřeb týmu. Klíčová otázky: Jaká témata jsou aktuální pro tento tým? Jak má vypadat a fungovat tým, až se po kurzu vrátí do reálného pracovního prostředí?

Zážitek

K rozvoji využíváme silný zážitek skrze herní situace. Ty na první pohled nesouvisí s prací. To, co lidé během aktivity prožívají, však reálné je, včetně emocí, způsobu komunikace a řešení problémů, modelů chování a týmových rolí. Na této zkušenosti dále stavíme.

Reflexe

Po každém zážitku je čas na jeho reflexi s lektorem, zkušeným koučem. Otázky podpoří přemýšlení a diskuzi týmu, otevírají nové pohledy na jeho fungování v konkrétních situacích. Učíme členy týmu vnímat, reflektovat a přenášet poznatky do praxe.

Respekt

Pracujeme s respektem k jednotlivcům a roli šéfa, stavu a zralosti konkrétního týmu a pro užitek systému celé firmy. Formy práce jsou různé, od sportovních aktivit přes společné řešení úkolů až po řízenou relaxaci. Vybereme to, co vašemu týmu vyhovuje.

Rozdíl je vidět

Tým se skutečně mění: v tom jak mluví, jak se cítí a co dělají jeho členové. Místo Já a Oni zní v týmu mnohem častěji My. Změna má dopad na kurzu, ale hlavně v práci týmu v jeho reálném prostředí.

Kontaktujte nás

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky
projektů vzdělávání firem
tel.: +420 773 562 888
e-mail: schediwa@akademiesro.cz

Přejít nahoru