Proč

Každý tým potřebuje čas, kdy může věnovat pozornost jen sám sobě. Čas pro společný zážitek, nadhled a hledání nových cest k jeho dokonalé souhře. Proč a kdy si udělat čas pro tým?

Podle aktuální situace a toho, co váš tým právě potřebuje, se na kurzu zaměřujeme na nejrůznější témata. Tady jsou ta nejčastější:

Vztahy, komunikace, otevřenost

Tým podává výkony, ale převažuje v něm nepříjemná komunikace, někteří lidé kvůli tomu odcházejí nebo schovávají svůj talent. Někdy jsou zdánlivě výborné vztahy brzdou vyššího výkonu týmu a autenticity, protože chybí otevřenost a vzájemná zpětná vazba. Zážitek otevřené respektující komunikace na kurzu mění kvalitu vztahů a potenciál vašeho týmu.

Adaptace na změnu

Proměnlivost, nejistota, složitost a nejednoznačnost současného světa vyžaduje od týmu vysokou míru adaptační inteligence. V osobním nastavení členů a způsobu, jakým tým řeší změny, někdy převažuje snaha bránit stávající stav nebo získat nad změnou plnou kontrolu, i když to ve skutečnosti není možné. Vyzkoušíte si, jak změny přijmout jako realitu a jak se naučit v nejistých situacích rozhodnout, dělat malé kroky vpřed a vyhodnocovat jejich úspěšnost.

Týmové procesy a projekty

Je-li tým schopen vzájemně komunikovat, spolupracovat a poskytovat si zpětnou vazbu, může začít pracovat na zefektivnění procesů a řízení projektů. Podstatné je, aby lidé ve firmě pochopili důležitost procesů, aby je přijali za své včetně odpovědnosti za ně. Díky simulacím na kurzu dokážete s nadhledem analyzovat to, co funguje, a kde jsou slabá místa. U vašich lidí se tak může zvýšit chuť ke společné práci na jejich přijetí, zjednodušení a vyšší efektivitě.

Od vize šéfa k týmové strategii

Silná vize šéfa je pozitivní obraz budoucnosti týmu a toho, co chce tým vytvořit. Členům týmu dodává energii, smysl a směr společné práce. Pokud tým s vizí nepracuje, většinou udržuje a optimalizuje stávající způsob fungování a nevyužije plně svůj potenciál. Na kurzu si ukážeme v různých herních situacích, jak může jasně vyslovená a silná vize výsledku pozitivně ovlivnit volbu strategie a motivaci členů týmu řešit společně konkrétní úkoly.

Kreativita v týmu

Chystáte se na novou misi či projekt, potřebujete nové pohledy na problémy nebo je v práci týmu hodně rutiny a málo radosti? Možná váš tým potřebuje zážitek, který podpoří kreativitu, uvažování out of box a tvůrčí spolupráci. Tým se z kurzu vrací s chutí tvořit společně nové věci, hledat nové cesty řešení a má inspiraci, jak přitom efektivně spolupracovat.

Zdroje inteligence týmu

Každý tým je jedinečný stejně jako prostředí, ve kterém působí. Pokud nechcete redukovat rozvoj týmu na konkrétní téma, originální koncept Akademie 7 inteligencí je univerzální metoda. Postihuje rozum, emoce, vůli, morálku, sociální chování, adaptaci i smysl. Objevování inteligence týmu skrze společný zážitek v různých herních situacích vám pomůže posílit, vyvážit a prakticky využít zdroje vašeho týmu.

Regenerace týmu

Někdy týmy potřebují jen tak spolu být a šéfové chtějí členům týmu poděkovat, odměnit je a motivovat. V rámci regenerace týmu přineseme vašim lidem silný zážitek, ke kterému se budou moci ve společných vzpomínkách v budoucnosti vracet a který je bude inspirovat a motivovat v další práci. Zároveň si vaši lidé aktivně odpočinou a podpoří vzájemné neformální vztahy v kolektivu.

Potřebujete s týmem otevřít nějaké jiné téma?
Připravíme pro vás tu nejlepší kombinaci práce s týmem a relaxace.

Kontaktujte nás

Kateřina Schediwá

komunikace se zákazníky
projektů vzdělávání firem
tel.: +420 773 562 888
e-mail: schediwa@akademiesro.cz

Přejít nahoru