Zásady ochrany osobních údajů

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AKADEMIE Libchavy s.r.o., ,správce osobních údajů (dále správce)
Dolní Libchavy 103
56116 Libchavy
Česká republika
IC:48173932
DIC:CZ48173932

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže najdete informace k ochraně osobních údajů a zásad ochrany soukromí, jakožto zákazníci, uživatelé webových stránek, účastníci kurzů a akcí pořádaných AKADEMIE Libchavy a jejich projektů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak získáváme osobní údaje?

 • v případě kontaktu přes webové stránky;
 • při registraci k odběru novinek;
 • při registraci na kurz, ochutnávku, či jakoukoliv jinou na akci pořádanou pod záštitou AKADEMIE Libchavy a přidružených projektů;
 • v případě, že se zúčastníte našeho kurzu, ochutnávky, či jiného projektu;
 • při zaslání poptávky na naše služby;
 • uzavřením smlouvy;
 • poskytnutí údajů mailem, telefonicky, osobních schůzce, skypu

Jaké údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení, název firmy;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • hromadné či skupinové fotografie pořízené na kurzech, ochutnávkách a dalších akcích;
 • IP adresa;
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A JEJICH PRÁVNÍ ZÁKLAD

Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 • plnění smlouvy
 • oprávněný zájem
 • newsletter – Zpracování vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru můžete kdykoliv odmítnout stačí nás kontaktovat na e-mail bubnova@akademiesro.cz. Prosím specifikujte pro jakou e-mailovou adresu chcete zrušit odběr novinek.
 • fotografie z akcí AKADEMIE Libchavy – Pokud nesouhlasíte s využitím vašich fotografii, prosím kontaktujte nás na bubnova@akademeisro.cz.
 • Google analytics
 • přímý marketing
 • online marketing  – Facebook Pixels
 • ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy – zálohy serverů, účetnictví

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Jaká jsou vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů?

 • přístup – Zahrnuje možnost vymazání, omezení přístupu, zjištění za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou vaše údaje zpracovány a kým. Máte právo získat kopii vašich osobních údajů, první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je požadována přiměřená úhradu administrativních nákladů.
 • oprava – v případě nutnosti opravy údajů nás kontaktujte na e-mail bubnova@akademiesro.cz
 • výmaz –  z právně stanovených důvodů.
 • omezení zpracování vašich údajů
 • přenositelnost osobních údajů
 • možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

V případě, že budete chtít něco z výše zmíněného uplatnit, prosím kontaktujte Markétu Bubnovou (bubnova@akademiesro.cz).

COOKIES

Využívání cookies, funkčních, analytických, a marketingových, umožňuje fungování webu, online služeb a shromažďování údajů.

Více v informacích o využívání cookies.

DOZOROVÝ ÚŘAD

Nad veškerou činnost shromažďování osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě stížnosti se na něj lze obrátit.  

KONTAKT

V případě jakýkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů prosím kontaktujte bubnova@akademiesro.cz.

Přejít nahoru